Hoor dan in den hemel hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit.

1 Koningen 8:45

HET GEBEDSHUIS

Het gebedshuis zal 24 uur per dag en 7 dagen in de week geopend zijn. In het gebedshuis zal worden gebeden en aanbeden op elke Bijbelse manier die GOD groot maakt.

PASTORALE ZORG

Bij pastorale zorg krijgt iemand geestelijke verzorging. De persoon die deze zorg geeft wordt een pastoraal werker genoemd. Het is een begrip gekoppeld aan Christelijke geestelijke verzorging.

HET PROFETISCH GEBED

Hierbij het profetisch gebed zullen regelmatig Woorden komen te staan die de bidders ontvangen die met ons mee bidden. Deze Woorden zullen zijn bedoeld tot opbouw van de Gemeente van JEZUS CHRISTUS

DOE MEE!

Doe ook mee in het gebedshuis, wordt vrijwilliger, kom mee bidden of steun ons door te geven! Om ons werk te kunnen doen zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Met uw gift kunt u het verschil maken!

Welkom bij Gebedshuis Salem


Wij zijn Marcel en Nathalie Reijnders. In 2010 sprak de Heilige Geest tot het hart van Marcel om een huis te gaan openen waar mensen voor zorg terecht kunnen. Dat was de eerste stap.

In 2012 ontmoetten wij elkaar in de Levend Woord Gemeente in Rotterdam Zuid. Wij kregen een relatie met elkaar en begonnen onze harten met elkaar te delen. Al snel was het duidelijk dat wij dezelfde visie in ons hart leefde. Om Jezus Christus te dienen en om om te zien naar de mensen die dit zo hard nodig hebben. Het is ons verlangen dat iedereen Jezus Christus leert kennen als zijn Heiland en Verlosser. Want Hij heeft ons verlost en genezen van ons negatieve verleden.

Door het volbrachte werk van Jezus Christus leven wij nu in rust en vrede die Hij ons gegeven heeft, ons verlangen is dat andere mensen dit ook mogen gaan ervaren en het eeuwige leven met Hem mogen gaan doorbrengen. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.